Activitat de xarxa - Distribució d’electricitat

Desenvolupament de l’activitat

 • Assessorament en relació amb les funcions i obligacions dels gestors de la xarxa de distribució, a l’entorn actual i de transició energètica
 • Assessorament per a la tramitació i obtenció autorització administrativa de construcció, traspàs i tancament d'instal·lacions (autoritzacions administratives, inscripció a Registres...)
 • Assessorament i defensa en relació amb accés i connexió a la xarxa de transport i distribució, impagament de peatges per part d’agents

Retribució a l’activitat de distribució

 • Assessorament en relació amb el tractament i optimització d’inversions i costos, dins del marc retributiu per a l’activitat
 • Assessorament i defensa en processos d’intercanvi o adquisició d’actius de distribució i en processos d’inspecció per part d’organismes reguladors
 • Due diligence i valoració de l’activitat en processos de fusions i adquisicions (M&A)

Procediments administratius i judicials

 • Defensa en procediments administratius y contenciós-administratiu relatius a la fixació de la retribució per el desenvolupament de l’activitat, conflictes d’accés i connexió a xarxa i cessió d'instal·lacions, expedients sancionadors en matèria de mesures de protecció de l‘avifauna, mesura, qualitat de subministrament …
 • Defensa en procediments d’àmbit civil per danys de subministrament i defraudació de fluid elèctric

Tributació

 • Assessorament i defensa en procediments relatius a l’impost sobre l’electricitat, taxes de domini públic i impostos mediambientals que graven a les activitats de xarxes

  Los datos facilitados en este formulario, serán objeto de tratamiento por parte de VERDIA LEGAL, S.L.P con C.I.F. número B65281107, que consta en su correspondiente Registro de Actividades y quien es el responsable del tratamiento, con la finalidad de contactar y dar respuestas a los usuarios que soliciten información y/o presupuestos en relación a los servicios prestados a través de correo electrónico y/o vía telefónica, así como para el envío de comunicaciones comerciales mediante el correo electrónico facilitado, según sea el caso; los datos solo serán utilizados para éste fin, y se guardará la máxima confidencialidad de la información suministrada, no serán cedidos a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal, ni se realizará transferencia internacional de los mismos. Podrá ejercer en cualquier momento y de forma gratuita, sus derechos de acceso, rectificación, supresión o limitación de sus datos personales, así como el de oposición a su tratamiento mediante comunicación al e-mail: lopd@verdialegal.com. Para más información sobre como tratamos tus datos, visita nuestra "Política de Privacidad".