mariona_isach

Mariona Isach Espinós

Advocada Verdia Legal

Formació

Graduada en Dret per la Facultat de Dret d'ESADE, Universitat Ramon Llull.

Màster Universitari d'Accés a l'Advocacia per la Facultat de Dret d'ESADE, Universitat Ramon Llull.

Màster en Dret Públic Económic per la Facultat de Dret d'ESADE, Universitat Ramon Llull.

Experiència professional

S’incorpora a la firma l’any 2017.

Àrees d'especialització: Dret Administratiu, Dret processal (contenciós-administratiu) i Dret de l'Energia.

Entre els anys 2014 i 2017 va exercir la seva activitat professional com a advocada al despatx Tornos Abogados, SLP.

Afiliacions

Membre de l'Il.lustre Col.legi d'Advocats de Barcelona des de l'any 2016.

Idiomes

Català, castellà i anglès.