Política de Privacitat

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL WEB

Verdia Legal l’informa que l’accés i ús de la pàgina web https://verdialegal.com i tots els subdominis i directoris inclosos sota la mateixa (d’ara endavant, conjuntament denominats com el Portal), així com els productes o serveis que a través d’ell es puguin obtenir, estan subjectes als termes que es detallen en aquest Avís Legal, sense perjudici que l’accés a algun d’aquests productes o serveis pugui precisar de l’acceptació d’unes Condicions Generals addicionals.

Per això, si les consideracions detallades en aquest Avís Legal no són de la seva conformitat, preguem no faci ús del Portal, ja que qualsevol ús que faci d’aquest o dels serveis que s’hi inclouen implicarà l’acceptació dels termes legals recollits en aquest text.

El Portal té per objecte promocionar les activitats mercantils pròpies de Verdia Legal, de manera que la informació continguda en ell, excepte manifestació en contra, ho és només a aquests efectes informatius o, si s’escau, una mera invitació a contractar i de cap manera constitueix una oferta vinculant. Tots els serveis continguts al Portal són comercialitzats o prestats per Verdia Legal de conformitat amb la normativa vigent.

Verdia Legal es reserva el dret a realitzar canvis al Portal sense previ avís, per tal d’actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts del Portal o del seu disseny. Els continguts del Portal s’actualitzen periòdicament. A causa que l’actualització de la informació no és immediata, li suggerim que comprovi sempre la vigència i exactitud de la informació continguda en el portal.

Les condicions i termes que es recullen en aquest avís poden variar, per la qual cosa el convidem a revisar aquests termes quan visiti de nou el Portal.

POLITICA DE PRIVACITAT

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

VERDIA LEGAL ADVOCATS SLP (en endavant “VL”) amb CIF B-65281107 amb domicili a l’avinguda Diagonal 389 – 08008 Barcelona, amb adreça electrònica de contacte advocats@verdialegal.com és l’entitat responsable del tractament de les seves dades de caràcter personal, per a les finalitats que a continuació es descriuen al present apartat.

COM HEM OBTINGUT LES SEVES DADES

Les dades de que disposem s’han obtingut bé perquè Vostè voluntàriament ens les ha facilitat a través de relacions comercials o contractuals de l’empresa, entitat o organització per a la qual treballa o col·labora i que actualment manté o bé ha mantingut amb VL o bé perquè hem obtingut les seves dades per raó del seu lloc o càrrec que exerceix en una companyia, administració pública u organització.

QUINES DADES PERSONALS TRACTEM DE VOSTÈ.

Les dades que tractarem de Vostè per a les finalitats legítimes que més endavant s’expliquen, es limiten a les seves dades de contacte corporatiu relatives a l’empresa, entitat o organització per a la qual Vostè treballa o col·labora.

AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS

Les seves dades de contacte corporatiu les tractem amb l’exclusiva finalitat de poder mantenir les relacions comercials, contractuals o de col·laboració que VL manté amb l’empresa, entitat o organització per a la qual treballa o col·labora.

VL podrà remetre-li comunicacions comercials en relació amb els serveis que presta.

PER A QUIN MOTIU PODEM TRACTAR LES SEVES DADES PERSONALS

El tractament de les seves dades de contacte corporatiu relacionat amb el manteniment de la relació de l’empresa, entitat o organització per a la qual Vostè treballa o col·labora amb VL respon bé a la relació contractual –associativa entre VL i la seva companyia, o bé a l’interès legítim en tractar les seves dades de contacte corporatiu pel fet de tenir relació amb Vostè per raó del lloc de treball que desenvolupa a la companyia, entitat o organització per a la qual presta els seus serveis.

El tractament de les seves dades de contacte corporatiu relacionat amb l’enviament de comunicacions comercials respon a l’interès legítim d’VL.

QUAN I PER A QUIN MOTIU PODEM FACILITAR LES SEVES DADES A TERCERS

Les seves dades podran ser cedides als destinataris que s’indiquen a continuació, pels motius que a continuació s’expliquen:

  • Administracions Públiques: per al compliment de les obligacions legals a les que VL està subjecte amb motiu de la seva activitat.
  • Proveïdores que precisin accedir a les seves dades per a la prestació de serveis que VL hagi contractat als esmentats proveïdores, i amb els quals VL té subscrits els contractes de confidencialitat i de tractament de dades personals necessaris i exigits per la normativa per tal de protegir la seva privacitat.

Si en el futur VL realitzés altres cessions de dades personals s’informaria oportunament.

TRANSFERENCIES INTERNACIONALS DE DADES

VL no precisa realitzar transferències internacionals de les seves dades a països que no disposen de normativa equivalent a l’europea (“Tercers Països”). En el cas que VL necessités contractar els serveis de proveïdors ubicats a Tercers Països per al tractament de les seves dades, l’esmentada contractació es realitzaria previ compliment de tots els requeriments establerts per la normativa de protecció de dades, i aplicant les garanties i salvaguardes necessàries per tal de preservar la seva privacitat.

DURANT QUAN DE TEMPS GUARDAREM LES SEVES DADES

Les seves dades personals es conservaran mentre es mantingui la relació contractual entre VL i l’empresa, entitat o organització per a la qual Vostè treballa o col·labora i fins a finalitzar-se la mateixa mentre Vostè no manifesti el contrari.

QUINS SON ELS SEUS DRETS

Vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament, enviant un escrit a l’adreça postal o electrònica abans indicada manifestant el dret que vol exercir.

RECLAMACIONS

Si considera que el tractament de les seves dades personals vulnera la normativa pot:

  1. Presentar una reclamació a les adreces (postal o electrònica) abans indicades –Ref: Protecció de dades-. o;
  2. Presentar una reclamació davant l’Agencia Española de Protección de Datos, a través de la seva adreça postal: C/ Jorge Juan, 6, C.P. 28001, Madrid (España), o a la seva adreça electrònica del web www.agpd.es.

SEGURETAT

Verdia Legal manté en el seu Portal tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades i la informació que Vostè pugui facilitar a Verdia Legal a través del mateix, sense perjudici que les mesures de seguretat a Internet no siguin inexpugnables.

RESPONSABILITATS DE L’USUARI

L’Usuari es compromet a utilitzar els serveis del Portal d’acord amb els termes expressats en aquest avís legal i la mera utilització dels mateixos implicarà l’acceptació d’aquest.

L’Usuari que actuï contra la imatge, bon nom o la reputació de Verdia Legal, així com qui utilitzi il·lícita o fraudulentament els dissenys, logotips o continguts del Portal, serà responsable davant Verdia Legal de la seva actuació.

RESPONSABILITATS DE VERDIA LEGAL

Uso incorrecto del Portal: Verdia Legal ha creado el Portal para facilitar el acceso a sus servicios, pero no puede controlar la utilización del mismo de forma distinta a la prevista en el presente Aviso Legal; por tanto, el acceso al Portal y el uso correcto de la información contenida en el mismo son responsabilidad de quien realiza estas acciones, no siendo responsable Verdia Legal por el uso incorrecto, ilícito o negligente que del mismo pudiere hacer el Usuario.

Ús incorrecte del Portal: Verdia Legal ha creat el Portal per facilitar l’accés als seus serveis, però no pot controlar la utilització del mateix de manera diferent a la prevista en aquest avís legal, per tant, l’accés al Portal i l’ús correcte de la informació continguda en aquest són responsabilitat de qui realitza aquestes accions, no sent responsable Verdia Legal per l’ús incorrecte, il·lícit o negligent que del mateix pogués fer l’Usuari.

Utilització dels continguts: Verdia Legal facilita tots els continguts del seu Portal de bona fe i farà tots els esforços perquè els mateixos estiguin permanentment actualitzats i vigents; però, Verdia Legal no pot assumir cap responsabilitat respecte a l’ús o accés que realitzin els usuaris fora de l’àmbit al qual s’adreça el Portal, ni de les conseqüències que pugui generar l’aplicació pràctica de les opinions, recomanacions o estudis a que es pugui accedir a través del Portal, la responsabilitat final recaurà sempre sobre l’Usuari. Així mateix, Verdia Legal no podrà controlar els continguts que no hagin estat elaborats per ella o per tercers complint el seu encàrrec i, per tant, no respondrà en cap cas dels danys que poguessin causar per aquests continguts de tercers.

Publicitat: Verdia Legal inclourà al Portal publicitat pròpia o de tercers per oferir productes o serveis que entengui que poden ser del seu interès. No obstant això, Verdia Legal no pot controlar l’aparença d’aquesta publicitat, ni la qualitat i adequació d’aquests productes o serveis i, en conseqüència, Verdia Legal no respondrà de cap dany que es pogués generar a l’usuari per aquestes causes.

Virus: Verdia Legal es compromet a aplicar totes les mesures necessàries per intentar garantir a l’Usuari l’absència de virus, worms, cavalls de Troia i elements similars en el seu Portal. Tanmateix, aquestes mesures no són infal·libles i, per això, Verdia Legal no pot assegurar totalment l’absència d’aquests elements nocius. En conseqüència, Verdia Legal no serà responsable dels danys que aquests puguin produir als usuaris.

Errors tecnològics: Verdia Legal ha conclòs tots els contractes necessaris per a la continuïtat del seu Portal i farà tots els esforços perquè aquest no pateixi interrupcions, però no pot garantir l’absència d’errors tecnològics, ni la permanent disponibilitat del portal i dels productes o serveis continguts en ell i, en conseqüència, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin generar per la falta de disponibilitat i pels errors en l’accés ocasionats per desconnexions, avaries, sobrecàrregues o caigudes de la xarxa no imputables a Verdia Legal.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I DE PROPIETAT INDUSTRIAL

Tant el disseny del Portal i els seus codis font, com els logotips, marques i altres signes distintius que hi apareixen, pertanyen a Verdia Legal o entitats col·laboradores i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida llevat que hi hagi expressa autorització per escrit de Verdia Legal.

Els continguts del Portal estan igualment protegits per drets de propietat intel·lectual de Verdia Legal o de tercers. L’ús dels continguts elaborats per Verdia Legal únicament serà permès en l’àmbit d’una relació contractual amb la mateixa o amb aquestes entitats.

Verdia Legal declara el seu respecte als drets de propietat intel · lectual i industrial de tercers, per això, si considera que aquest lloc pogués estar violant els seus drets, preguem es posi en contacte amb Verdia Legal a l’adreça de correu electrònic: advocats@verdialegal.com.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els productes o serveis del present Portal, serà la llei espanyola.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir en ocasió de la visita al Portal o de l’ús i adquisició dels productes o serveis que s’hi puguin oferir, Verdia Legal i l’Usuari acorden sotmetre als jutges i tribunals de Barcelona, amb expressa renúncia al seu propi fur.

POLÍTICA DE COOKIES

La nostra Política de Cookies té per finalitat informar de forma clara i completa sobre el funcionament i finalitat de les cookies que s’utilitzen en el nostre Lloc Web. En cas que vulgui demanar més informació sobre les cookies , pot remetre un correu electrònic en aquest sentit a advocats@verdialegal.com

Cookies

Una cookie és un arxiu que es descarrega en el seu equip terminal / dispositiu (ordinador o equip mòbil ) amb la finalitat d’emmagatzemar dades que podran ser actualitzats i recuperats per l’entitat responsable de la seva instal · lació. El nostre Lloc web utilitza “cookies” amb la finalitat de poder recollir informació sobre el seu funcionament i ús pels usuaris.

Finalitat

Les cookies poden demanar informació sobre les seves visites al nostre lloc web, la freqüència i durada de les mateixes , les pàgines visionades i el temps que ha estat al nostre Lloc Web. L’informem que podem utilitzar cookies amb la finalitat de: identificar problemes per millorar el nostre Lloc Web facilitar la seva navegació en el nostre Lloc Web proporcionar-li una millor experiència en l’ús del mateix distingir d’altres usuaris Així mateix , sol · licitem el seu consentiment per a utilitzar cookies que ens permetin obtenir més informació sobre les seves preferències i personalitzar el nostre lloc web per a ajustar als seus interessos .

Classes de cookies

El nostre Lloc Web utilitza cookies pròpies i de tercers , amb diferents finalitats, concretament :

Cookies pròpies

Són enviades al seu ordinador i gestionades exclusivament per nosaltres per al millor funcionament del lloc web . Aquestes cookies romanen en el seu navegador , permetent identificar com a usuari recurrent del lloc web i personalitzar el seu contingut per oferir continguts ajustats a les seves preferències .

Cookies de tercers

Les cookies de tercers , són aquelles establertes per un domini diferent del nostre lloc web . No podem accedir a les dades emmagatzemades en les cookies d’altres llocs web quan navegui en els esmentats llocs web , com passa en els accessos a les xarxes socials oa vídeos allotjats en webs de tercers.

Cookies analítiques (de tercers )

Utilitzem Google Analytics , una eina d’anàlisi web de Google que ens permet informar-nos sobre com interactuen els usuaris del nostre lloc web . Així mateix , habilita cookies en el domini del lloc en què es troba l’usuari i les utilitza per recopilar informació de forma anònima i elaborar informes de tendències del lloc web sense identificar usuaris individuals . Pot consultar més informació sobre les cookies de Google Analytics i el seu funcionament en el lloc web de : https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es

Consentiment

En navegar i continuar en nostre lloc web estarà consentint l’ús de les cookies abans enunciades , en les condicions contingudes en la present Política de Cookies. L’informem que atès que les cookies no són necessàries per a l’ús del nostre lloc web, pot bloquejar o deshabilitar a través de la configuració del seu navegador . Si les bloqueja o desactiva podeu utilitzar el nostre lloc web, encara que l’ús d’alguns dels seus serveis podrà ser limitat i per tant la seva experiència en el nostre Lloc Web menys satisfactòria. Per revocar el seu consentiment informat respecte a la nostra política de cookies , haurà eliminar al dispositiu mitjançant la configuració dels seus navegadors d’Internet. Aquests són els enllaços dels diferents navegadors que informen sobre les cookies :

Li recomanem revisar aquesta política cada vegada que accedeixi al nostre lloc web amb l’objectiu d’estar adequadament informat sobre possibles canvis en la mateixa .

VERDIA LEGAL ADVOCATS
Av. Diagonal 389, 4t
08008 Barcelona
Tel.: 93 414 22 77
Fax: 93 209 53 07
advocats@verdialegal.com
www.verdialegal.com